Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘Add new tag’

הצוות הכלכלי חברתי נפגש היום עם אביב וסרמן, מנכ"ל קרן לוד, וצוותו. הקרן הקהילתית בלוד פועלת לקידום פרויקטים מגוונים לטובת רווחת העיר ותושביה. הקרן משלבת את עבודתם של אנשי מקצוע ומתנדבים מהקהילה ופועלת להחייאת העיר העתיקה של לוד ושל חיי התרבות בעיר. פעולה כזו היא דוגמה נהדרת להנעת מגזרים שונים בחברה לפעולה לאור חזון משותף, והיא מתיישבת עם חזון ישראל 15.

Read Full Post »