Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תרגיל העורף’

לאחרונה החליטה ממשלת ישראל למנות את מתן וילנאי, שעד כה הוביל את תחום העורף בתפקידו כסגן שר הביטחון, לשר שיעמוד בראש מיניסטריון חדש שיוקם להגנת העורף. נשאלת השאלה, האם המיניסטריון עליו יהיה אמון השר וילנאי יוביל לשדרוג תפיסת הערכות העורף או ימשיך את התפיסה הנוכחית, הלוקה בחסר ביכולתה לתת מענה למשבר בהיקף ארצי?

המשך…

Read Full Post »

יו"ר ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף, ח"כ זאב בילסקי, חשף היום בכתבה שפורסמה בעיתון 'ישראל היום' ממצאים מדאיגים המעידים כי העורף אינו מוכן לחירום וצפוי להוות נטל כבד מנשוא על ביטחונה של מדינת ישראל. בין הממצאים: ברשות המדינה רק 60% מסך ערכות המגן הנדרשות לכלל האוכלוסייה, ולשליש מתושבי ישראל אין מקלט או ממ"ד נגיש. המשך…

Read Full Post »

civilexerciseשבוע שעבר הסתיים תרגיל העורף 'נקודת מפנה 3', במהלכו התבקשה אוכלוסיית ישראל לתרגל ירידה למקלטים וכניסה למרחבים המוגנים. המשך…

Read Full Post »