Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תפוצות’

​העולם משתנה מהר, והמוסדות היהודיים – לאט..
כיום יהדות העולם חווה שחיקה במודלים הישנים של המוסדות היהודיים. שחיקה זו מהווה אתגר חדש לקהילות יהודיות בארצות הברית ומקומות אחרים. שחיקה זו גם מהווה אתגר למודלים הקיימים ביחסים בין ישראל לתפוצות. במחקר האחרון שלנו, אנחנו טוענים ש"המתווכים הישנים" צריכים להתעדכן, ונוסף על כך אנו זקוקים גם ל"מתווכים חדשים" ורעננים כדי לשמור על הקשר בין ישראל והתפוצות.
קראו עוד במחקר שלנו:

Read Full Post »

היום נודע שהממשלה הקצתה 19 מיליון ש’’ח לשיפוץ ושיקום "הרחבה השוויונית בכותל", הממוקמת בגן הארכיאולוגי ליד קשת רובינסון. כסף שנועד לשיקום בקשת רובינסון ולהרחבת הרחבה שבו הם אינם מענה לתיבת הפנדורה שנפתחה בהחלטה לביטול המתווה. למעשה ניתן לטעון שאפילו אם הממשלה היתה חוזרת בה היום, ומחזירה את מתווה הכותל במלואו, השסע העמוק שנחשף והעמיק בין מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות לא היה נסגר. משבר זה אינו נוגע רק להסדרי התפילה בכותל המערבי, הוא נוגע עמוק יותר במערכת היחסים שבין ישראל לעם היהודי ובייעודה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כולו.

מדינת ישראל נדרשת לברר באופן נוקב את מעמדה ותפקידה כמדינת הלאום של העם היהודי כולו, כל עוד שיח זה ימנע בישראל אנו צפויים להמשיך ולחוות משברים ואירועים כמו משבר הכותל.

ראו:

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4261754

Read Full Post »

בשבועות האחרונים, אנחנו רואים תגובות חזקות מקהילות יהודיות ברחבי העולם, עקב החלטת הממשלה לבטל את מתווה הכותל.

וזה לא רק בארה’’ב. ביטול מתווה הכותל, הקפאת חוק הגיור, ופרסום רשימה שחורה של רבנים, הם לא רק פגיעה ברפורמים, או קונסרבטיבים, או ביהדות ארה’’ב. האירועים האלה הם פגיעות חמורות במערכת היחסים בין מדינת ישראל והעם היהודי. יהדות התפוצות, בארה’’ב, צרפת, ובריטניה, שלושת הקהילות הגדולות בתפוצות, כולן רואות במהלכים האלה פגיעה רצינית ביכולתה של מדינת ישראל להוות בית לאומי לעם היהודי כולו, ואפילו ’’חילול השם’’.

קראו כאן:

http://forward.com/fast-forward/377084/french-british-jewish-leaders-divergent-statements-kotel-controversy/

Read Full Post »