Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תחרותיות’

הפורום הכלכלי העולמי פרסם את מדד התחרותיות העולמי (GCI) לשנת 2010-2011. מדד זה בוחן ומדרג את מידת התחרותיות של 139 מדינות.

המשך…

Read Full Post »

transformation-escher-bigבכתבה מאת רולניק, אבריאל ונוימן שפורסמה לאחרונה במוסף דה-מרקר, מזהים כלכלנים בכירים את המשבר הכלכלי כהזדמנות עבור המשק הישראלי לעבור תהליך של שינוי הרכב המשק. תהליך זה מכונה לעתים 'הרס יצירתי' ומתבטא בסגירת חברות ומפעלים מיושנים ופתיחת חברות ומפעלים חדשים, מתוחכמים ובעלי פריון גבוה יותר. כך מובטחת התאמה של המשק לביקושים ולצרכים חדשים, לחידושים טכנולוגיים ולמגמות עולמיות. המשך…

Read Full Post »

GCRניתוח מדד התחרותיות העולמי 2008 משקף תמונה עגומה של מצבה התחרותי של ישראל. לצד ירידה בביצועי המגזר הציבורי, ניכרת ירידה גם בביצועי המגזר הפרטי בכלל ובתחום החדשות בפרט. המשך…

Read Full Post »

gcr2008-big1מדד התחרותיות העולמי לשנת 2008 שפורסם לאחרונה, דירג את ישראל במקום 23 ובכך היא ירדה חמש מדרגות מהשנה הקודמת. המשך…

Read Full Post »

מכון ראוּת בחן את דירוגה של ישראל ב'תחרותיות לאומית' וב'איכות חיים' על פי מדדים בין-לאומיים, ביניהם:
מדד איכות החיים של האקונומיסט
מדד התחרותיות העולמי – GCI
•   מדד התחרותיות של ביה"ס הבין-לאומי לניהול בלוזאן – IMD

המשך…

Read Full Post »