Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תהליכים מלמטה למעלה’

מודל לילית לאחריות חברתית של עסקיםמסעדת לילית נרכשה על ידי קבוצת אנשי עסקים שברצונם "להוביל שינוי חברתי על ידי יצירת מודל עסקי חדש של עסקים כלכליים-חברתיים".

המשך…

Read Full Post »

הצוות הכלכלי חברתי נפגש היום עם אביב וסרמן, מנכ"ל קרן לוד, וצוותו. הקרן הקהילתית בלוד פועלת לקידום פרויקטים מגוונים לטובת רווחת העיר ותושביה. הקרן משלבת את עבודתם של אנשי מקצוע ומתנדבים מהקהילה ופועלת להחייאת העיר העתיקה של לוד ושל חיי התרבות בעיר. פעולה כזו היא דוגמה נהדרת להנעת מגזרים שונים בחברה לפעולה לאור חזון משותף, והיא מתיישבת עם חזון ישראל 15.

Read Full Post »