Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שותפות בין מגזרית’

פיתוח אזורי הנגב והגליל הינו יעד מרכזי שהציבה לעצמה תכנית המתאר הארצית, תמ"א 35. אולם, על פי צוות המעקב והבקרה של התכנית, הכישלון הבולט ביותר ביישומה עד עתה הוא במשיכת אוכלוסייה לאזורים אלה: מחוז הצפון ומחוז הדרום אינם עומדים ביעדי גידול האוכלוסייה שקבעה תכנית המתאר, ואילו במחוז המרכז נמשך גידול האוכלוסייה. מגמה זו מצביעה על הצורך לחזק את האטרקטיביות של אזורים בפריפריה, או 'איכות המקום' בהם, שהוכחה במחקרים כאחד המניעים המרכזיים בהגירה לפריפריה. המשך…

Read Full Post »

failureכשלון מדיניות "חופשה מוסכמת בתשלום" מוכיח את הצורך בשותפות בין מגזרית ככלי להטמעת שינויים בשוק העבודה הנחוצים להתמודדות עם המשבר הכלכלי. המשך…

Read Full Post »

national-resilience-concept.heb-bigהחודש נערך מפגש למידה והכרות בנושא 'חוסן לאומי' במפע"ם עמק יזרעאל. בארוע נכחו נציגים מהממשלה, מפיקוד העורף, ממל"ח, מרשות החירום הלאומית, מאלכ"א, מהקואליציה הישראלית לטראומה ומארגונים נוספים, שמפעילים תוכניות להיערכות לחירום ברשויות המקומיות. המשך…

Read Full Post »

5th grade-BIGאתמול, לראשונה אחרי 25 שנה, נחתמה עסקת חבילה בין הממשלה, המעסיקים וההסתדרות. חשיבות העסקה היא בשינוי התרבותי שהיא עשויה לחולל ושבבסיסו שותפות בין השחקנים המרכזיים במשק. מודל כזה הכרחי לקידום רפורמות למימוש חזון ישראל 15. במעמד החתימה דיבר על כך שרגא ברוש, יו"ר התאחדות התעשיינים: "בכל המדינות שבהן אומץ מודל השותפות, נרשמה קפיצת מדרגה. אל לה לישראל להסתפק בעסקת החבילה הנוכחית. יש לאמץ את הפלטפורמה לצורך טיפול במשברים שבהם מוקף המשק הישראלי ובהידרדרותו הנמשכת בכל המדדים הבינלאומיים".

לכתבה המלאה שהופיעה ב"הארץ", לחצו כאן.
 למסמך עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית – גרסה ב', לחצו כאן.

Read Full Post »

cooperation-big

גיא רולניק מוחה על הדרך בה התנהל הדיון על תקציב המדינה.

המשך…

Read Full Post »