Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שוק העבודה’

failureכשלון מדיניות "חופשה מוסכמת בתשלום" מוכיח את הצורך בשותפות בין מגזרית ככלי להטמעת שינויים בשוק העבודה הנחוצים להתמודדות עם המשבר הכלכלי. המשך…

Read Full Post »

47e13546062f1b00לאחרונה ביקר צוות מכון ראוּת במספר שכונות חרדיות בירושלים במסגרת תוכנית ההכשרה של המרכז ליוזמות מנהיגות הנתמכת על ידי קרן שוסטרמן. בסיור נחשפנו לתמורות העוברות על המגזר החרדי, ובמיוחד בהקשר של מגמת היציאה לעבודה. בתחילת היום ביקרנו ב'דעת' – מכללה שיעודה הכשרת נשים חרדיות בתחומי המחשבים וראיית החשבון – מקצועות חדשים לנשים בחברה החרדית. עד כה, רוב הנשים החרדיות פנו לתחום ההוראה ואולם שוק זה הפך רווי, ונשים רבות נותרו מובטלות. הקמת המכללה נועדה לענות על צורך זה.

המשך…

Read Full Post »