Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רשת אזרחית’

culture_of_preparedness-smallבחודש שעבר ניצלו חייו של קשיש שהתמוטט ברחוב בתל אביב, בזכות תגובתו המהירה של קב"ט אחד המגדלים באזור, שביצע בו החייאה באמצעות מכשיר החייאה חשמלי שהיה בבניין. לכאורה מדובר בסיפור נקודתי, ואולם למעשה ניתן לראות במעשה מעשהו של הקב"ט דוגמה טובה למוכנות של 'נקודת קצה' ב'רשת החוסן האזרחית' בישראל.

המשך…

Read Full Post »

national-resilience-concept.heb-bigהחודש נערך מפגש למידה והכרות בנושא 'חוסן לאומי' במפע"ם עמק יזרעאל. בארוע נכחו נציגים מהממשלה, מפיקוד העורף, ממל"ח, מרשות החירום הלאומית, מאלכ"א, מהקואליציה הישראלית לטראומה ומארגונים נוספים, שמפעילים תוכניות להיערכות לחירום ברשויות המקומיות. המשך…

Read Full Post »

community-poolצוות החזית האזרחית בראוּת בוחן בימים אלו את מהות המושג 'הרשת האזרחית'. בהקשר זה, אנו חוקרים כיצד נוצרת רשת של קהילות עמידות ומה תפקיד המדינה והרשות המקומית בעידוד יצירת הרשת. המשך…

Read Full Post »

round-table-reut-instituteבשבועיים האחרונים נערכו שני מפגשי שולחן עגול במכון ראות, במטרה לשמוע תגובות לנייר 'עמידה איתנה לניצחון בחזית האזרחית'. נייר זה הוגש ואומץ ע"י ועדת אילון לבחינת מוכנות העורף למצבי חירום.
המשך…

Read Full Post »