Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קפיצת מדרגה’

ישראל דורגה במקום ה-22 במדד "המדינות המצטיינות" של השבועון ניוזיווק. לצד הישגים מרשימים בתחום ההכנסה לנפש ושירותי הבריאות, ישראל בעמדת נחיתות בהשוואה למדינות המובילות בתחום הפערים החברתיים ואיכות מערכת החינוך. המשך…

Read Full Post »

legatum prosperity indexישראל הדרדרה מהמקום ה-19 למקום ה-27 במדד השגשוג של מכון לגאטום. ירידה זו מתווספת  למגמת ירידה בביצועי ישראל במדדים בינלאומיים הבוחנים מרכיבים שונים של איכות חיים. מגמת זו ממחישה את חשיבות והדחיפות של אימוץ חזון ישראל 15. המשך…

Read Full Post »

kenestבמסמך המפרט את העקרונות והקווים המנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית בישראל, טוען מכון ראות כי על קובעי המדיניות במרחב הציבורי למסד כללי התנהלות שישקפו ערכים שעשויים להוביל לקפיצת מדרגה, כגון: אתיקה ומודעות חברתית של ארגונים עסקיים. שהרי העדר תקינה וחקיקה של ערכים אלה מהווה חסם בפני יוזמות עסקיות וחברתיות שעשויות להוביל לקפיצת מדרגה. המשך…

Read Full Post »

cooperation-big

גיא רולניק מוחה על הדרך בה התנהל הדיון על תקציב המדינה.

המשך…

Read Full Post »

community economic development smallיאור דטל מצטט היום ב TheMarker את גידי גרינשטיין, מנכ"ל ומיסד מכון ראוּת, אודות הכורח לצמצם את הפער בין הפוטנציאל הכלכלי של ישראל לבין הביצועים שלה, כדי להתברג כאחת המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. המשך…

Read Full Post »

diverse-grains-bigכאשר בוחנים את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של מגזרים שונים, נהוג להצביע על גברים חרדים ועל נשים ערביות כמגזרים אשר שיעור השתתפותם נמוך מן הממוצע. דו"ח בנק ישראל שפורסם לאחרונה מזהה כי גם דפוס ההשתתפות של גברים ערבים בישראל הוא חריג. המשך…

Read Full Post »

education1קפיצת מדרגה בחינוך דומה באופייה לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית.

אלוף בן מדגיש כי,כפי שניתן ללמוד מהמודל של פינלנד לרפורמה בחינוך, קפיצת מדרגה בחינוך היא תהליך מתמשך,מערכתי, המחייב סביבת קבלת החלטות יציבה. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »