Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קפיצת מדרגה כלכלית חברתית’

האקונומיסט מפרסם כתבה קצת אבסורדית על הירידה בשיעורי הפריון במדינות שונות בעולם. בשורה התחתונה: נשים מאוכלוסיות מבוססות בוחרות ללדת פחות ילדים ובגיל מאוחר יותר והאוכלוסייה נמצאת במגמת ירידה. איך מגמה זו תשפיע על השיטה הכלכלית שמבוססת על תפיסה של פירמידה? המשך…

Read Full Post »

אגף המחקר של הכנסת קובע כי ישראל מדורגת בין המדינות הריכוזיות ביותר בעולם. על פי מחקר שפורסם במאי 2010 עולה כי "בישראל רמת ריכוזיות גבוהה יחסית הן בענפים בודדים, לרבות בנקאות, ביטוח, טלפוניה, אמצעי תקשורת ודלק, והן במשק כולו10 קבוצות העסקים הגדולות שולטות בכ-30% משווי השוק של החברות הציבוריות…שווי השוק של 16 קבוצות העסקים הגדולות הוא 49% משווי השוק הכולל". לריכוזיות במשק הישראלי השלכות קשות. המשך…

Read Full Post »

לאחרונה השתתף הצוות לפיתוח אזורי במפגש בנושא מדדי איכות חיים. במפגש, שאורגן על ידי אלכ"א, הציגה ענת עתי, מנהלת פרויקט 'ערך' בעמותה לכלכלה בת קיימא, את התפתחות תהליך החשיבה על מדד אלטרנטיבי לתמ"ג, אשר מתמקד במכלול מרכיבי איכות החיים של הפרט מעבר לרווחתו החומרית.

המשך…

Read Full Post »

מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי, הצביע בשבוע שעבר על דילמה שמאפיינת את עבודת משרדו: האם הרצון שלנו לדחוף את המשק קדימה משתלב עם הרצון להגן על העובדים? עצם העלאת השאלה משקפת את תפיסה שרואה ניגוד בין עידוד הצמיחה במשק לשמירה על זכויות העובדים.
תפיסה זו מתאימה למדינה שכלכלתה מבוססת על אספקת כח עבודה זול ולא לכלכלת ידע שמתבססת על איכות ותחכום. המשך…

Read Full Post »

failureכשלון מדיניות "חופשה מוסכמת בתשלום" מוכיח את הצורך בשותפות בין מגזרית ככלי להטמעת שינויים בשוק העבודה הנחוצים להתמודדות עם המשבר הכלכלי. המשך…

Read Full Post »

Track Racing Bigאתמול בהארץ פורסמה כתבה המצביעה על כך שעשרות דוחות שהוגשו לממשלות ישראל לא יושמו עדיין. בין הדוחות בולטים דוח דברת ודוח הנוגע באיסור על כניסת רכבים מזהמים למרכז תל אביב. 

מציאות זו מוכרת לנו גם מתחום אחר: תוכניות אסטרטגיות לישראל.  תוכנית ישראל 2028 היא תוכנית שהוגשה לממשלה לפני כשנה, פרי מאמץ מרוכז של מומחים מהשורה הראשונה בישראל. מחברי הדוח שמו לפתחה של הממשלה אתגר שאפתני, להפוך את ישראל לאחת מ-15 המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן.  המשך…

Read Full Post »

spence-michael-bigבראיון לעיתון דה מרקר, מתייחס מייקל ספנס, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2001, למסמך מכון ראות – עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית – באומרו: "זהו מסמך מרשים ביותר המבוסס על מחשבה בהירה והיכרות עם הניסיון והלמידה העדכניים הקשורים לצמיחה בשלבי התפתחות שונים".

לראיון המלא, לחצו כאן.

Read Full Post »

Older Posts »