Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קפיצת מדרגה חברתית כלכלית’

IL15-2009logo Bigהשבוע קיימנו את כנס ישראל 15 השני. בכנס השתתפו כ-600 אנשים מובילים בתחום החברתי והכלכלי שהתכנסו על מנת לבחון כיצד ניתן ליישם בפועל את החזון להפוך את ישראל למדינה מובילה באיכות החיים. אנשים אלה הגיעו מרחבי הארץ ומחו"ל וייצגו מגוון מגזרים בחברה: פקידות בכירה, מגזר עסקי, עמותות, רשויות מקומיות, פילנתרופיה, אקדמיה ומערכת הביטחון. המשך…

Read Full Post »

herzeliya-conference-bigגידי גרינשטיין הציג אתמול בכנס הרצליה את חזון ישראל 15 במסגרת הפאנל "צליחת המשבר: ישראל והכלכלה העולמית". ההרצאה עסקה בתכנים מתוך פיתוח הידע האחרון שעסק באתגר קפיצת המדרגה.

לאתר כנס הרצליה, לחצו כאן.
לחזון ישראל 15: עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, לחצו כאן.
למצגת שהוצגה בכנס הרצליה, לחצו כאן.

Read Full Post »

mountain_topהג'רוזלם פוסט פירסם לאחרונה מאמר הסוקר את תכנית ישראל 2028 – חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי' שתכליתה להביא את ישראל להיות בין 10 ל-15 המדינות המובילות בעולם בהישגים כלכליים ובאיכות החיים תוך 20 שנה.

המשך…

Read Full Post »