Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פתרון שתי המדינות’

Obama

ניכר שיש כיום חילוקי דעות בקרב יועציו של אובמה לגבי סדרי העדיפות של הממשל החדש בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני. כיצד המבצע בעזה ('עופרת יצוקה') עשוי להשפיע על הויכוח הזה? המשך…

Read Full Post »

abumazenflag-bigבמאמרה ב-אל-אהרם, יוצאת לאמה אבו עודה, פרופ' פלסטינית באוניברסיטת ג'ורג'טאון, נגד 'פתרון שתי המדינות' כיוון שלטענתה פתרון זה ינציח את המצב הכלכלי של התושבים הפלסטינים כאוכלוסייה נאו-קולוניאליסטית ענייה. לכן לדידה, רק פתרון המדינה האחת שמתרכז בכלכלה ולא בגבולות יציל את הפלסטינים מתלותם הכלכלית בישראל.

המשך…

Read Full Post »

יוזמת השלום הערבית

ה- Oxford Research Group פרסם לאחרונה נייר התומך ביישום יוזמת השלום הערבית בניסיון להעניק ליוזמה זו הד תקשורתי נוסף. לפי הנייר, קוויי יסוד של היוזמה מאששים את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. למעשה, כמה מהמלצות בנייר עוסקות בנושאים שמכון ראות דן בהם:

המשך…

Read Full Post »

מרכז איפקר"י (מרכז ישראלי פלסטיני למחקר ומידע) פרסם לאחרונה נייר מדיניות מקיף הבוחן את האפשרויות השונות העומדות בפני הרשות הפלסטינית (רש"פ) במידה והמו"מ עם ישראל יגיע לקיצו ללא הגעה להסכם:

 – הקמת ממשלת אחדות חדשה
 – פירוק הרש"פ בעזה ובגדה
 – תנועה לזכויות אזרח הקוראת לפתרון של מדינה אחת
 – הכרזה חד צדדית על עצמאות כפי שנעשה בקוסובו, ואסטרטגיה שתקנה ריבונות ושליטה במדינה הפלסטינית
 – התקוממות אלימה המאורגנת על ידי הרש"פ
 – התקוממות לא אלימה שמכוונת להביא לסיום הכיבוש הישראלי וכינון מדינה פלסטינית. אופציה זו היא המומלצת ביותר לפי איפקרי. המשך…

Read Full Post »