Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פריפריה’

פגישה עם בכירי עיריית צפת

בקיץ 2011, גיבשנו יחד עם ראש העיר, מר אילן שוחט וצוותו את חזון צפת 2021: עיר משגשגת וחסינה שהיא אתר מורשת לאומי ובין-לאומי. בהמשך, נפגשנו עם גורמים רבים בעיר על מנת לבחון כיצד הם מתחברים אל החזון ויכולים לפעול לקידומו.

המשך…

Read Full Post »

סיור עם אהרון בוצר, מנכ"ל עמותת לבנות ולהבנות

ברשימה זו נשמח לשתף אתכם במעין "יומן מסע" המספר על הדרך שאנו עוברים במסגרת הפיילוט בצפת, וזאת מתוך ההקשר של כלל הפעילות שלנו בגליל. נספר על המפגשים עם האנשים, העיר  והאזור והמחשבות שמתעוררות אצלנו בעקבותיהם.

המשך…

Read Full Post »

תפיסה מוטעית ביחס ליכולות של אזורים בישראל גורמת למשקיעים להעדיף את המרכז על פני הפריפריה הדרומית. כך קובעים במחקרם ד"ר מוסי רוזנבוים, ד"ר טל שביט וד"ר מיקי מלול. המשך…

Read Full Post »

The Marker מדווח על הקמת אזור תעסוקה חדש בנגב. המיוחד במיזם הוא שיתוף פעולה יוצא דופן שנרקם בין שלוש רשויות מקומיות באזור: מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית להבים והעיר רהט.
הכוונה במיזם איננה ליצור אזור הייטק, כמוהו יש רבים ברחבי הארץ, כי אם להתאים את פתרונות התעסוקה וההכשרה להון האנושי הקיים באזור. מהלך זה תואם את הבנתנו כי בעידן גלובלי, ייחודיות אזורית מהווה יתרון יחסי. משום כך, אין טעם ב'שכפול' אזורי היי-טק ברחבי הארץ, אלא יש לעודד התמחות הקשורה לנכסים הפיזיים ולהון האנושי הנטועים באזור. המשך…

Read Full Post »

לאחרונה פורסם כי חברת 'כימיקלים לישראל', אשר מבקשת להמשיך ולקבל הטבות מס על רווחיה, משתמשת לשם כך בטענה שבזכות הרווחים הללו היא מספקת תעסוקה לאלפי עובדים בנגב. טענות מסוג זה מתבססות על התפיסה שלפיה בפריפריה חסרים מנועי צמיחה כלכליים, ולפיכך הממשלה צריכה להעניק הטבות מס ומענקים לחברות ומפעלים שביכולתם ליצר מקומות עבודה בפריפריה. (המענקים לחברת אינטל נובעים גם הם מתפיסה דומה). המשך…

Read Full Post »

הממשלה אישרה לאחרונה יוזמה חדשה של שר השיכון המציעה סבסוד משכנתאות לזוגות צעירים הרוכשים דירה בפריפריה. יוזמה זו נועדה למשוך אוכלוסייה צעירה לפריפריה.

המשך…

Read Full Post »

מנכ"ל הרכבת, יצחק הראל, מתאר את הקשר שבין פיתוח תשתיות הרכבת לבין מחירי הדיור במרכז הארץ. מול הטענה הגורסת כי הרכבת תוריד את מחירי הדיור במרכז, הוא טוען שלא די בכך. תשתיות לבדן אינן מובילות להורדת הביקושים במרכז. נדרש גם פיתוח אפקטיבי בפריפריה על מנת להפוך את אותם מקומות לאטרקטיביים. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »