Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פיתוח כלכלי מקומי’

מודל לילית לאחריות חברתית של עסקיםמסעדת לילית נרכשה על ידי קבוצת אנשי עסקים שברצונם "להוביל שינוי חברתי על ידי יצירת מודל עסקי חדש של עסקים כלכליים-חברתיים".

המשך…

Read Full Post »

network-bigבחודש שעבר השתתף מכון ראוּת בכנס לציון עשור למרכז השל. במסגרת הכנס, השתתף מכון ראוּת, בקבוצת שיח עסקה ב'כלכלה מקומית'. ההגיון של קבוצת השיח הושתת על רתימת ארגונים ופרטים שעוסקים בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי לפעולה משותפת. המטרה הייתה ליצור רשת של ארגונים פעילים שיחליפו ביניהם תיאוריות וניסיון בשטח ויתרמו ממשאביהם על מנת למנף את תחום הפיתוח הכלכלי המקומי.

המשך…

Read Full Post »