Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פיתוח אזורי’

סיור עם אהרון בוצר, מנכ"ל עמותת לבנות ולהבנות

ברשימה זו נשמח לשתף אתכם במעין "יומן מסע" המספר על הדרך שאנו עוברים במסגרת הפיילוט בצפת, וזאת מתוך ההקשר של כלל הפעילות שלנו בגליל. נספר על המפגשים עם האנשים, העיר  והאזור והמחשבות שמתעוררות אצלנו בעקבותיהם.

המשך…

Read Full Post »

מאמר של פול קרוגמן שהתפרסם בדה מרקר מזהה סימנים ראשונים של חזרה לייצור תעשייתי בארה"ב. אלה מתבטאים בעלייה במספר המשרות במגזר התעשייתי ובצמצום גירעון סחר הייצור. סימנים דומים זיהה גם הצוות האזורי שלמכון ראות בסיור בברצלונה. המשך…

Read Full Post »

The Marker מדווח על הקמת אזור תעסוקה חדש בנגב. המיוחד במיזם הוא שיתוף פעולה יוצא דופן שנרקם בין שלוש רשויות מקומיות באזור: מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית להבים והעיר רהט.
הכוונה במיזם איננה ליצור אזור הייטק, כמוהו יש רבים ברחבי הארץ, כי אם להתאים את פתרונות התעסוקה וההכשרה להון האנושי הקיים באזור. מהלך זה תואם את הבנתנו כי בעידן גלובלי, ייחודיות אזורית מהווה יתרון יחסי. משום כך, אין טעם ב'שכפול' אזורי היי-טק ברחבי הארץ, אלא יש לעודד התמחות הקשורה לנכסים הפיזיים ולהון האנושי הנטועים באזור. המשך…

Read Full Post »

לאחרונה פורסם כי חברת 'כימיקלים לישראל', אשר מבקשת להמשיך ולקבל הטבות מס על רווחיה, משתמשת לשם כך בטענה שבזכות הרווחים הללו היא מספקת תעסוקה לאלפי עובדים בנגב. טענות מסוג זה מתבססות על התפיסה שלפיה בפריפריה חסרים מנועי צמיחה כלכליים, ולפיכך הממשלה צריכה להעניק הטבות מס ומענקים לחברות ומפעלים שביכולתם ליצר מקומות עבודה בפריפריה. (המענקים לחברת אינטל נובעים גם הם מתפיסה דומה). המשך…

Read Full Post »

הממשלה אישרה לאחרונה יוזמה חדשה של שר השיכון המציעה סבסוד משכנתאות לזוגות צעירים הרוכשים דירה בפריפריה. יוזמה זו נועדה למשוך אוכלוסייה צעירה לפריפריה.

המשך…

Read Full Post »

מנכ"ל הרכבת, יצחק הראל, מתאר את הקשר שבין פיתוח תשתיות הרכבת לבין מחירי הדיור במרכז הארץ. מול הטענה הגורסת כי הרכבת תוריד את מחירי הדיור במרכז, הוא טוען שלא די בכך. תשתיות לבדן אינן מובילות להורדת הביקושים במרכז. נדרש גם פיתוח אפקטיבי בפריפריה על מנת להפוך את אותם מקומות לאטרקטיביים. המשך…

Read Full Post »

הצוות לפיתוח אזורי במכון ראוּת השתתף ב-14 ביוני 2010, במפגש פורום ראשי מועצות מקומיות שמארגנת אלכא ג'וינט ישראל. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »