Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ערביי ישראל’

diverse-grains-bigכאשר בוחנים את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של מגזרים שונים, נהוג להצביע על גברים חרדים ועל נשים ערביות כמגזרים אשר שיעור השתתפותם נמוך מן הממוצע. דו"ח בנק ישראל שפורסם לאחרונה מזהה כי גם דפוס ההשתתפות של גברים ערבים בישראל הוא חריג. המשך…

Read Full Post »

puzzleflag-big1מכון ראות פרסם לאחרונה מסמך העוסק באתגר שילובם של הערבים אזרחי ישראל בקפיצת מדרגה חברתית כלכלית שתאפשר לישראל לזנק אל קרב 15 המדינות המפותחות מבחינת איכות החיים של תושביהן. המשך…

Read Full Post »

זכות להגדרה עצמית

  היום הועלה פוסט (באנגלית) אודות הזכות להגדרת עצמית של ערביי ישראל אחרי הקמתה של מדינה פלסטינית. לפוסט המלא לחצו כאן 

Read Full Post »

arab-class-bigשר התרבות ראלב מג'אדלה אמר בטקס תחרות מלכת היופי של המגזר הערבי כי על האישה למלא תפקיד בבניית משפחה טובה, להיות עזר כנגדו לבעלה ולעמוד לצידו. הוא הוסיף כי "אשת קריירה בחברה הערבית זה דבר שיכול לקרות רק כאשר במרכז חייה של האישה יעמדו גם הבית והמשפחה". דברי השר מתקשרים לחסמים הפנימיים והחיצוניים בפני השתלבות החברה הערבית במשק הישראלי, בנוגע לסוגיה של תעסוקת נשים.

המשך…

Read Full Post »

היום העלינו פוסט בנושא 'החסמים הפנימיים' בפני השתלבות החברה הערבית במשק הישראלי. החסמים הפנימיים הם מנגנונים בתוך האוכלוסייה הערבית בישראל המקשים על הפיתוח הכלכלי של אוכלוסייה זו ועל שילובה בכלכלה הישראלית. ללא שילוב של האוכלוסייה הערבית בכלכלה הישראלית, ישראל לא תוכל לקפוץ 'קפיצת מדרגה' כלכלית. לפוסט המלא לחץ כאן

Read Full Post »