Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עמותות’

 בישראל יש מאות 'עמותות חיוניות' – עמותות המספקות שירותים לאוכלוסייה בתחום המזון, הבריאות, הפסיכו-טראומה או סעד, ולכן המשך פעילותן בעת משבר חיונית. חלק מהעמותות הן בעלות פריסה ארצית והיקף פעילות גדול, אחרות הן קטנות ומקומיות. המשך…

Read Full Post »

היערכות לשפעת העולמיתמשרדי הממשלה קיימו דיון על הצעדים שיינקטו אם שפעת החזירים תהפוך למגיפה כלל עולמית. הוחלט כי במצב ש-25% מתושבי המדינה יידבקו במחלה ולא יוכלו לבוא לעבודה, יעבור הטיפול במגיפה ממשרד הבריאות לצוות לניהול משבר במשרד הביטחון. המשך…

Read Full Post »

החזית האזרחית בישראלבהתייחסו לתרגיל העורף הלאומי, שהחל בימים אלה, בהובלת רשות החירום הלאומית, אמר מתן וילנאי, סגן שר הביטחון, כי "התרגיל הוא מבחן נוסף לקשרים בין המגזרים". המשך…

Read Full Post »