Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עורף’

ארגון 'חברותא'  שם לעצמו למטרה להביא לקירוב לבבות, להעשרת הידע ולהגברת הדו-קיום בין המגזר החילוני לבין המגזר החרדי. פעילות הארגון מתנהלת בשיחות טלפוניות 'אחד על אחד' במטרה לנטרל חשדות בסיסיים ולתרום לבניית קשרים טבעיים ופתוחים. הארגון פועל לחיזוק הקשרים בין חבריו וגם לחיזוק הקשרים בין החברים לבין הארגון עצמו.

המשך…

Read Full Post »

culture_of_preparedness-smallבחודש שעבר ניצלו חייו של קשיש שהתמוטט ברחוב בתל אביב, בזכות תגובתו המהירה של קב"ט אחד המגדלים באזור, שביצע בו החייאה באמצעות מכשיר החייאה חשמלי שהיה בבניין. לכאורה מדובר בסיפור נקודתי, ואולם למעשה ניתן לראות במעשה מעשהו של הקב"ט דוגמה טובה למוכנות של 'נקודת קצה' ב'רשת החוסן האזרחית' בישראל.

המשך…

Read Full Post »

מרכזי החוסן יוצרים סינרגיה בין-מגזרית בשבוע שעבר נערך כנס 'חוסן קהילתי – כוחה של הקהילה בהתמודדות עם משבר מתמשך', שעסק בין היתר בצורך ליצור סינרגיה בין-מגזרית לשיפור ההיערכות לחירום בעורף. המשך…

Read Full Post »

גיבורי שדרותביום רביעי שעבר התלוו אנליסטים מצוות החזית האזרחית במכון ראות לסיור בדרום עם השר לשעבר עמי אילון, שעומד בראש הוועדה לבחינת מוכנות העורף. הסיור כלל פגישה עם הנהלת בית החולים ברזילי באשקלון, פגישה עם ראש העיר החדש של שדרות, וביקור במרכז החוסן בעיר. המשך…

Read Full Post »

20081102-home-front-heb-il-big1בשבוע שעבר הציג מכון ראוּת בכנס ישראל – שדרות לחברה מסמך בשם 'עמידה איתנה – לניצחון בחזית האזרחית'. מסמך זה הוגש לוועדת אילון לבחינת מוכנות העורף ואומץ על-ידה כמסגרת התפיסתית לחזית האזרחית.  המשך…

Read Full Post »

migzar3-big2לאחרונה אישר שר הביטחון, אהוד ברק, כי בכל מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) יותקן מסנן נגד לוחמה כימית וביולוגית. מסנן זה יהווה תחליף למסיכות האב"כ בתוך המרחב המוגן. את עלות המסנן ישלם האזרח ללא סיבסוד מצד המדינה. מהלך זה מהווה נדבך נוסף לתהליך הפרטת העורף אשר
החל לאחר מלחמת המפרץ.

המשך…

Read Full Post »