Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘סבסוד משכנתאות’

הממשלה אישרה לאחרונה יוזמה חדשה של שר השיכון המציעה סבסוד משכנתאות לזוגות צעירים הרוכשים דירה בפריפריה. יוזמה זו נועדה למשוך אוכלוסייה צעירה לפריפריה.

המשך…

Read Full Post »