Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘נגישות’

עיקרון ידוע בכלכלה הוא שלכל בחירה שאנו עושים יש עלות אלטרנטיבית. הדבר נכון שבעתיים כאשר מכריעים בין שתי חלופות מדיניות, כשברקע סל משאבים ציבורי מוגבל. בהקשר זה ממליצה מירב ארלוזורוב לראה"מ נתניהו להעדיף השקעה בנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה ובהעלאת הרמה האקדמית של מוסדות המחקר על פני השקעה בתשתיות תחבורה יקרות. המשך…

Read Full Post »

בעוד פיתוח רשת נרחבת של רכבות נתפסת בישראל כפתרון קסם לפיתוח הפריפריה, הדיונים בשולחן עגול שנערך לאחרונה באוניברסיטה העברית ועסק בנושא תחבורה ופיתוח כלכלי, הצביעו על הסתייגויות שונות ממנו. המשך…

Read Full Post »

לאחרונה נכתב ב"הארץ" על המחלוקת בנושא הקמת רכבת בצפון: מצד אחד, ראש הממשלה, שר התחבורה והשר לפיתוח הגליל והנגב מצדדים בהקמת רכבת מהירה שתקשר את כרמיאל ובעתיד גם את אצבע הגליל למרכז הארץ, מצד שני, האוצר מצדד בהקמת רכבת קלה שתיצור רישות טוב יותר בין ישובים בצפון. המשך…

Read Full Post »