Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדיניות תעשייתית’

מאמר של פול קרוגמן שהתפרסם בדה מרקר מזהה סימנים ראשונים של חזרה לייצור תעשייתי בארה"ב. אלה מתבטאים בעלייה במספר המשרות במגזר התעשייתי ובצמצום גירעון סחר הייצור. סימנים דומים זיהה גם הצוות האזורי שלמכון ראות בסיור בברצלונה. המשך…

Read Full Post »

transformation-escher-bigבכתבה מאת רולניק, אבריאל ונוימן שפורסמה לאחרונה במוסף דה-מרקר, מזהים כלכלנים בכירים את המשבר הכלכלי כהזדמנות עבור המשק הישראלי לעבור תהליך של שינוי הרכב המשק. תהליך זה מכונה לעתים 'הרס יצירתי' ומתבטא בסגירת חברות ומפעלים מיושנים ופתיחת חברות ומפעלים חדשים, מתוחכמים ובעלי פריון גבוה יותר. כך מובטחת התאמה של המשק לביקושים ולצרכים חדשים, לחידושים טכנולוגיים ולמגמות עולמיות. המשך…

Read Full Post »

cog-wheel1התכנית לבלימת המשבר הכלכלי שגובשה באוצר עסקה בין השאר בהכפלת תקציב המדען הראשי שעוסק בתמיכה במו"פ תעשייתי. אולם, לפי מדד ה-GCI, ישראל כבר מובילה בחדשנות ומדורגת במקום השישי בעולם. האם ישנם אפיקי צמיחה אחרים שנותרו בלתי ממומשים? המשך…

Read Full Post »