Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדיניות שוק עבודה’

מאמר של פול קרוגמן שהתפרסם בדה מרקר מזהה סימנים ראשונים של חזרה לייצור תעשייתי בארה"ב. אלה מתבטאים בעלייה במספר המשרות במגזר התעשייתי ובצמצום גירעון סחר הייצור. סימנים דומים זיהה גם הצוות האזורי שלמכון ראות בסיור בברצלונה. המשך…

Read Full Post »

אגף המחקר של הכנסת קובע כי ישראל מדורגת בין המדינות הריכוזיות ביותר בעולם. על פי מחקר שפורסם במאי 2010 עולה כי "בישראל רמת ריכוזיות גבוהה יחסית הן בענפים בודדים, לרבות בנקאות, ביטוח, טלפוניה, אמצעי תקשורת ודלק, והן במשק כולו10 קבוצות העסקים הגדולות שולטות בכ-30% משווי השוק של החברות הציבוריות…שווי השוק של 16 קבוצות העסקים הגדולות הוא 49% משווי השוק הכולל". לריכוזיות במשק הישראלי השלכות קשות. המשך…

Read Full Post »

מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי, הצביע בשבוע שעבר על דילמה שמאפיינת את עבודת משרדו: האם הרצון שלנו לדחוף את המשק קדימה משתלב עם הרצון להגן על העובדים? עצם העלאת השאלה משקפת את תפיסה שרואה ניגוד בין עידוד הצמיחה במשק לשמירה על זכויות העובדים.
תפיסה זו מתאימה למדינה שכלכלתה מבוססת על אספקת כח עבודה זול ולא לכלכלת ידע שמתבססת על איכות ותחכום. המשך…

Read Full Post »

mind the gap דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי ה-OECD מצביע על הגידול בפערים בין עניים לעשירים בקרב המדינות החברות בארגון. לפי דו"ח של האו"ם ישראל ממוקמת במקום הרביעי בעולם המפותח מבחינת פערים, כפי שהם נמדדים במדד ג'יני. פערים גדולים אלה עלולים להציב מכשול בפני השגת חזון ישראל 15. המשך…

Read Full Post »

OECD משלחת כלכלית של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי הגיעה לישראל בתחילת ספטמבר כדי ללמוד על 'השולחן העגול' ועל שיתוף הפעולה בין ארגוני המעסיקים לעובדים (לכתבה, לחצו כאן). יו"ר המשלחת, אנדרו דין, אמר כי "זו הפעם הראשונה שאנחנו עדים לשיתוף פעולה כזה בין מעסיקים ועובדים". המשך…

Read Full Post »

Industryסטף ורטהיימר פירסם השבוע מאמר דעה בנושא החשיבות של החינוך המקצועי. ורטהיימר קורא לשינוי במערכת החינוך ולהקניית ערכים יצרניים וכישורים מקצועיים שיענו על צרכי התעשייה. המשך…

Read Full Post »

three monkies BIGהידיעה (הארץ) על כוונת משרד הבריאות לייבא רופאים מגיאורגיה ממחישה את אחד הפערים הבולטים והידועים במדיניות הישראלית: לישראל אין תפיסה רלוונטית בנושא מדיניות הגירה.

במציאות של תחרות גלובלית על הון אנושי, ישראל משתתפת רק בצד אחד של המשחק – ייצוא הון אנושי – ואינה פועלת על בסיס תפיסה קוהרנטית בצד של ייבוא כח אדם. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »