Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית’

מאמר של פול קרוגמן שהתפרסם בדה מרקר מזהה סימנים ראשונים של חזרה לייצור תעשייתי בארה"ב. אלה מתבטאים בעלייה במספר המשרות במגזר התעשייתי ובצמצום גירעון סחר הייצור. סימנים דומים זיהה גם הצוות האזורי שלמכון ראות בסיור בברצלונה. המשך…

Read Full Post »

פיתוח אזורי הנגב והגליל הינו יעד מרכזי שהציבה לעצמה תכנית המתאר הארצית, תמ"א 35. אולם, על פי צוות המעקב והבקרה של התכנית, הכישלון הבולט ביותר ביישומה עד עתה הוא במשיכת אוכלוסייה לאזורים אלה: מחוז הצפון ומחוז הדרום אינם עומדים ביעדי גידול האוכלוסייה שקבעה תכנית המתאר, ואילו במחוז המרכז נמשך גידול האוכלוסייה. מגמה זו מצביעה על הצורך לחזק את האטרקטיביות של אזורים בפריפריה, או 'איכות המקום' בהם, שהוכחה במחקרים כאחד המניעים המרכזיים בהגירה לפריפריה. המשך…

Read Full Post »

לאחרונה השיק השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, את מיזם ביו נגב, מרכז אזורי לעידוד חדשנות בתחום הביוטכנולוגיה ומדעי החיים. מיזם זה, אשר יפעל במתכונת של אשכול כלכלי, מתבסס על שיתוף פעולה בין גורמים שונים הפועלים באזור: אוניברסיטת בן גוריון, המרכז הרפואי סורוקה, הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע, המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב וגופים נוספים. המשך…

Read Full Post »

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית, היא מדיניות שמקדמת מינוף נכסים מקומיים תוך מיצוי של מגמות עולמיות. מדיניות זו מחייבת השקעת תשומות ממשלתיות, אך אלה אינן מתמצות בהשקעת כסף. מדובר בסל כלים רחב העומד לרשות הממשלה וכולל בין השאר תקינה, רישוי, חקיקה והסכמים בין-לאומיים. דוגמה מצוינת לדרך פעולה זו ניתנה לאחרונה על ידי משרד המשפטים. המשך…

Read Full Post »

סוגיית הקמת שדה תעופה בינלאומי בפריפריה מונחת על סדר היום הציבורי מזה תקופה ארוכה. לאחרונה פורסם כי שר התחבורה, ישראל כץ, הורה לזרז הקמת שדה תעופה בינלאומי בדרום. בדבריו קשר שר התחבורה בין שני סוגי תשתיות: "הקמתו של שדה תעופה בפריפריה חייבת לכלול בניית תשתית תחבורה יבשתית של כבישים או מסילת ברזל". נחיצותן של תשתיות תחבורה יבשתיות אינו מוטל בספק, אולם גם המרחק לשוק הגלובלי הוא פרמטר חשוב לפיתוח אזורי. המשך…

Read Full Post »

leap-BIGבשבוע שעבר השתתף הצוות לפיתוח אזורי של מכון ראות במפגש יזמים שהתקיים בעכו. מדובר במפגש השלישי, מתוך סדרת מפגשי יזמים המתקיימת באזור.

מטרת המפגשים היא לאפשר קפיצת מדרגה באיכות החיים של תושבי האזור באמצעות עיצוב 'נרטיב' (סיפור משותף) אזורי המתבסס על זיהוי מאפייניו הייחודיים ומינופם לפעילות כלכלית המסוגלת להתחרות ברמה הגלובלית. המשך…

Read Full Post »

mind the gap דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי ה-OECD מצביע על הגידול בפערים בין עניים לעשירים בקרב המדינות החברות בארגון. לפי דו"ח של האו"ם ישראל ממוקמת במקום הרביעי בעולם המפותח מבחינת פערים, כפי שהם נמדדים במדד ג'יני. פערים גדולים אלה עלולים להציב מכשול בפני השגת חזון ישראל 15. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »