Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדינה פלסטינית’

אבו מאזן ואולמרט לאחרונה, גורמים שונים בהנהגה הפלסטינית  חוזרים ומביעים התנגדות לרעיון המדינה הפלסטינית בגבולות זמניים (מפג"ז). עמדה זו אף קיבלה חיזוק מנשיא מצרים, חוסני מוברכ, שפסל אף הוא אפשרות זו: "אמרתי לישראלים – תשכחו מפיתרון זמני ותשכחו מגבולות זמניים". נראה שהתגבש קונצנזוס בקרב גורמים אלו נגד רעיון המפג"ז ברם רעיון זה עדיין תקף במיוחד לנוכח מה שנדמה כמבוי סתום מדיני. המשך…

Read Full Post »

אבו-מאזןאתר גלובס פרסם לאחרונה  כי בעקבות פגישה שנערכה  בין נציגים ישראלים ופלסטינים, הפלסטינים רוצים להתנתק משירותי הדואר של ישראל. ישראל יכולה לראות במהלך זה הזדמנות לשדרוג הרשות הפלסטינית (רש"פ) לקראת הפיכתה למדינה. המשך…

Read Full Post »

כוחות פלסטיניםדיווחים שונים בתקופה האחרונה ציינו כי שצה"ל שוקל לאפשר לפלסטינים להקים יחידה מיוחדת ללוחמה בטרור שמטרתה לבצע פעולות מיוחדות נגד פעילי חמאס בגדה המערבית. המשך…

Read Full Post »

abumazenflag-bigמכון ראות פרסם לאחרונה מסמך שמטרתו להציג את הדילמות המרכזיות שניצבות בפני ישראל במסגרת התהליך המדיני עם הפלסטינים כתשתית לעדכון האסטרטגיה המדינית של ישראל. המסקנה של מכון ראות היא שהאסטרטגיה המדינית של ישראל צריכה להתבסס על ההיגיון של שדרוג הרש"פ לקראת הפיכתה למדינה. המשך…

Read Full Post »

התהליך המדיניבמהלך חג הפסח אנו מתכוונים לעדכן את קהילת ראות אודות התקדמות שלנו בנושאים השונים בהם אנו עוסקים היום נעסוק בתהליך המדיני ובתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל

המשך…

Read Full Post »

coins-bigמישל דנט, מזכ"ל ארגון המכס העולמי (ה-WCO), בחן במהלך ביקורו האחרון בישראל את הצטרפותה של הרשות הפלסטינית לארגון המכס העולמי בדרכה לעצמאות כלכלית. הצטרפות של הרש"פ לארגון ובניית יכולות אופרטיביות עצמאיות בנושא זה עשויות להוות נדבך נוסף וחשוב בעיגון ההפרדה בין ישראל והפלסטינים וחיזוק עיקרון 'שתי המדינות'.

המשך…

Read Full Post »