Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מגזר שלישי’

מרכזי החוסן יוצרים סינרגיה בין-מגזרית בשבוע שעבר נערך כנס 'חוסן קהילתי – כוחה של הקהילה בהתמודדות עם משבר מתמשך', שעסק בין היתר בצורך ליצור סינרגיה בין-מגזרית לשיפור ההיערכות לחירום בעורף. המשך…

Read Full Post »

maalah-1401
בכנס מעלה 2008 שעסק בהתפתחות אחריות תאגידית בישראל נידונה השאלה;" האם נכון למדוד ולדרג מלכ"רים. דעות הנואמים היו חלוקות. לעיקרי הטיעונים בעד ונגד לחצו על הקישור הבא

 

המשך…

Read Full Post »