Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘להגן על העובד ולא על המשרה’

money paper BIGמירב ארלוזורוב הציגה השבוע מחקר חדש של בנק ישראל הבוחן את השפעותיו של החוק לעידוד השקעות הון. לפי המחקר, המענקים שהזרימה המדינה למפעלים ב'פריפריה' עודדו אמנם השקעות פרטיות נוספות, אולם הם לא הצליחו להגדיל משמעותית את היקף התעסוקה. למעשה, היא מדווחת כי ההשקעה ממשלתית של 800 מיליון ש"ח הצליחה ליצור 7,500 מקומות עבודה בלבד. דהיינו, הממשלה השקיעה למעלה ממאה אלף ש"ח ביצירת משרה בודדת.

האם זו התועלת המירבית שניתן להשיג עבור השקעה זו?

המשך…

Read Full Post »

hapy-worker-bigהשביתה של עובדי "פרי גליל" ואמירות כגון "אם יסגר המפעל אין לי שום עתיד" או "המפעל זה החיים שלי" הזכירו לי עקרון חשוב של מדיניות שוק עבודה שלמדנו מ'דו"ח הצמיחה' שפירסם הבנק העולמי. העקרון הוא "הגנה על העובד ולא על המשרה". המשך…

Read Full Post »