Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘כלכלה קהילתית’

מודל לילית לאחריות חברתית של עסקיםמסעדת לילית נרכשה על ידי קבוצת אנשי עסקים שברצונם "להוביל שינוי חברתי על ידי יצירת מודל עסקי חדש של עסקים כלכליים-חברתיים".

המשך…

Read Full Post »