Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ישראל 15’

במטרה לחולל דיון ציבורי בצורך באמנה חדשה המסדירה את יחסי הממשלה והאזרחים ובגישת הצמיחה המכלילה והקהילתיות, יצאנו לפגוש אנשים וקהלים ברחבי הארץ. עד כה הובלנו ולקחנו חלק בלמעלה מ-30 מפגשים. בין השאר, הצגנו את עבודתנו במאהלים ברחבי הארץ (תל אביב, באר שבע, לוד, רחובות, חולון, חיפה, מצפה רמון), השתתפנו בכנסים (דוגמת כנס מנהיגות אזרחית, ישראל 2021) ובאירועים שונים (כמו מפגשים עם סטודנטים ותנועות חברתיות).

 אנו מחויבים להמשיך במסע זה כדי להבטיח שלכולנו תהיה הזדמנות הוגנת לתרום לצמיחה וליהנות מפירותיה.

 להרחבה ראו: סיקור תקשורתי, מפת גוגל , דף הפייסבוק שלנו

Read Full Post »

הפורום הכלכלי העולמי פרסם את מדד התחרותיות העולמי (GCI) לשנת 2010-2011. מדד זה בוחן ומדרג את מידת התחרותיות של 139 מדינות.

המשך…

Read Full Post »

אגף המחקר של הכנסת קובע כי ישראל מדורגת בין המדינות הריכוזיות ביותר בעולם. על פי מחקר שפורסם במאי 2010 עולה כי "בישראל רמת ריכוזיות גבוהה יחסית הן בענפים בודדים, לרבות בנקאות, ביטוח, טלפוניה, אמצעי תקשורת ודלק, והן במשק כולו10 קבוצות העסקים הגדולות שולטות בכ-30% משווי השוק של החברות הציבוריות…שווי השוק של 16 קבוצות העסקים הגדולות הוא 49% משווי השוק הכולל". לריכוזיות במשק הישראלי השלכות קשות. המשך…

Read Full Post »

פיתוח אזורי הנגב והגליל הינו יעד מרכזי שהציבה לעצמה תכנית המתאר הארצית, תמ"א 35. אולם, על פי צוות המעקב והבקרה של התכנית, הכישלון הבולט ביותר ביישומה עד עתה הוא במשיכת אוכלוסייה לאזורים אלה: מחוז הצפון ומחוז הדרום אינם עומדים ביעדי גידול האוכלוסייה שקבעה תכנית המתאר, ואילו במחוז המרכז נמשך גידול האוכלוסייה. מגמה זו מצביעה על הצורך לחזק את האטרקטיביות של אזורים בפריפריה, או 'איכות המקום' בהם, שהוכחה במחקרים כאחד המניעים המרכזיים בהגירה לפריפריה. המשך…

Read Full Post »

עיקרון ידוע בכלכלה הוא שלכל בחירה שאנו עושים יש עלות אלטרנטיבית. הדבר נכון שבעתיים כאשר מכריעים בין שתי חלופות מדיניות, כשברקע סל משאבים ציבורי מוגבל. בהקשר זה ממליצה מירב ארלוזורוב לראה"מ נתניהו להעדיף השקעה בנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה ובהעלאת הרמה האקדמית של מוסדות המחקר על פני השקעה בתשתיות תחבורה יקרות. המשך…

Read Full Post »

מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי, הצביע בשבוע שעבר על דילמה שמאפיינת את עבודת משרדו: האם הרצון שלנו לדחוף את המשק קדימה משתלב עם הרצון להגן על העובדים? עצם העלאת השאלה משקפת את תפיסה שרואה ניגוד בין עידוד הצמיחה במשק לשמירה על זכויות העובדים.
תפיסה זו מתאימה למדינה שכלכלתה מבוססת על אספקת כח עבודה זול ולא לכלכלת ידע שמתבססת על איכות ותחכום. המשך…

Read Full Post »

הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל פרסמה השבוע מסקנות ביניים בדבר יעדי תעסוקה וצמצום עוני, יישום כלל ארצי של 'תוכנית מס הכנסה שלילי' ותוכנית 'אורות לתעסוקה' וכן מינוי ממונה על עבודה והון אנושי במשרד התמ"ת. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »