Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יהדות העולם’

​העולם משתנה מהר, והמוסדות היהודיים – לאט..
כיום יהדות העולם חווה שחיקה במודלים הישנים של המוסדות היהודיים. שחיקה זו מהווה אתגר חדש לקהילות יהודיות בארצות הברית ומקומות אחרים. שחיקה זו גם מהווה אתגר למודלים הקיימים ביחסים בין ישראל לתפוצות. במחקר האחרון שלנו, אנחנו טוענים ש"המתווכים הישנים" צריכים להתעדכן, ונוסף על כך אנו זקוקים גם ל"מתווכים חדשים" ורעננים כדי לשמור על הקשר בין ישראל והתפוצות.
קראו עוד במחקר שלנו:

Read Full Post »