Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חוסן כלכלי’

poverty
היום עלה בלוג בנושא עוני בישראל כבעייה רב ממדית.

לפוסט המלא באנגלית, לחצו כאן.

 

Read Full Post »

israel-poor-bigנייר עמדה שפירסם מכון מאקרו בשיתוף עם קרן פרידריך אברט משווה את הישגי המשק הישראלי להישגים הממוצעים של מדינות ה-OECD. לפי נייר זה, ישראל עומדת ביעדים המאקרו כלכליים המרכזיים של ה-OECD אולם היא מפגרת ביעדים חברתיים דוגמת שיעור משקי הבית העניים או שיעור התעסוקה.
המשך…

Read Full Post »