Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חברה וכלכלה’

puzzleflag-big1מכון ראות פרסם לאחרונה מסמך העוסק באתגר שילובם של הערבים אזרחי ישראל בקפיצת מדרגה חברתית כלכלית שתאפשר לישראל לזנק אל קרב 15 המדינות המפותחות מבחינת איכות החיים של תושביהן. המשך…

Read Full Post »