Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘השפעה’

במטרה לחולל דיון ציבורי בצורך באמנה חדשה המסדירה את יחסי הממשלה והאזרחים ובגישת הצמיחה המכלילה והקהילתיות, יצאנו לפגוש אנשים וקהלים ברחבי הארץ. עד כה הובלנו ולקחנו חלק בלמעלה מ-30 מפגשים. בין השאר, הצגנו את עבודתנו במאהלים ברחבי הארץ (תל אביב, באר שבע, לוד, רחובות, חולון, חיפה, מצפה רמון), השתתפנו בכנסים (דוגמת כנס מנהיגות אזרחית, ישראל 2021) ובאירועים שונים (כמו מפגשים עם סטודנטים ותנועות חברתיות).

 אנו מחויבים להמשיך במסע זה כדי להבטיח שלכולנו תהיה הזדמנות הוגנת לתרום לצמיחה וליהנות מפירותיה.

 להרחבה ראו: סיקור תקשורתי, מפת גוגל , דף הפייסבוק שלנו

Read Full Post »

Impactמאז הקמת המכון, התמקדו צוותי התוכן בארגון בהטמעת התיאוריה והמתודולוגיה לזיהוי פערים תפיסתיים בתחומים כגון הביטחון הלאומי של ישראל והתחום הכלכלי-חברתי.

המשך…

Read Full Post »

leadershipwithout_largeקבוצת אנליסטים במכון ראות סיימה לאחרונה את הסדנה הראשונה שעסקה בנושא ההשפעה ('אימפקט'). הסדנה כללה חמישה שיעורים אשר סקרו את הספרות המקצועית שעומדת בבסיס אסטרטגיית ההשפעה של מכון ראות, כמו גם ביישום תפיסת ההשפעה במסגרת העבודה השוטפת.

המשך…

Read Full Post »

שליחותו של מכון ראות הוגדרה בחוקה של המכון שאושרה בינואר 2007 כדלקמן: " להשפיע השפעה משמעותית, מהותית ומתמשכת על עיצוב עתידם של מדינת ישראל והעם היהודי ברוח החזון הנ"ל ולהטביע טביעת אצבע יהודית וישראלית על עתיד העולם".

טבעם של מסמכים כמו החוקה של מכון ראות ושל משפטים כמו זה המגדיר את שליחותו הוא שכל מילה בהם נושאת בחובה משמעות רבה ועשירה לכותביהם ולהולכים בדרכם. בשורות הקרובות אסביר את משמעותם של מרכיבי השליחות

המשך…

Read Full Post »