Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘העם היהודי’

היום נודע שהממשלה הקצתה 19 מיליון ש’’ח לשיפוץ ושיקום "הרחבה השוויונית בכותל", הממוקמת בגן הארכיאולוגי ליד קשת רובינסון. כסף שנועד לשיקום בקשת רובינסון ולהרחבת הרחבה שבו הם אינם מענה לתיבת הפנדורה שנפתחה בהחלטה לביטול המתווה. למעשה ניתן לטעון שאפילו אם הממשלה היתה חוזרת בה היום, ומחזירה את מתווה הכותל במלואו, השסע העמוק שנחשף והעמיק בין מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות לא היה נסגר. משבר זה אינו נוגע רק להסדרי התפילה בכותל המערבי, הוא נוגע עמוק יותר במערכת היחסים שבין ישראל לעם היהודי ובייעודה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כולו.

מדינת ישראל נדרשת לברר באופן נוקב את מעמדה ותפקידה כמדינת הלאום של העם היהודי כולו, כל עוד שיח זה ימנע בישראל אנו צפויים להמשיך ולחוות משברים ואירועים כמו משבר הכותל.

ראו:

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4261754

Read Full Post »