Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הכללה’

במטרה לחולל דיון ציבורי בצורך באמנה חדשה המסדירה את יחסי הממשלה והאזרחים ובגישת הצמיחה המכלילה והקהילתיות, יצאנו לפגוש אנשים וקהלים ברחבי הארץ. עד כה הובלנו ולקחנו חלק בלמעלה מ-30 מפגשים. בין השאר, הצגנו את עבודתנו במאהלים ברחבי הארץ (תל אביב, באר שבע, לוד, רחובות, חולון, חיפה, מצפה רמון), השתתפנו בכנסים (דוגמת כנס מנהיגות אזרחית, ישראל 2021) ובאירועים שונים (כמו מפגשים עם סטודנטים ותנועות חברתיות).

 אנו מחויבים להמשיך במסע זה כדי להבטיח שלכולנו תהיה הזדמנות הוגנת לתרום לצמיחה וליהנות מפירותיה.

 להרחבה ראו: סיקור תקשורתי, מפת גוגל , דף הפייסבוק שלנו

Read Full Post »

הדיון סביב תכנית אורות לתעסוקה עורר מחדש שיח סביב התחרותיות של המשק הישראלי. בהקשר לכך, טען שר האוצר ש"עד היום הצלחנו להימנע מאבטלה גבוהה של 20%-10%, כמו זו שמשתוללת בארה"ב ובאירופה". שר האוצר מצדד בהמשך התכנית, לאור תרומתה להפחתת שיעור האבטלה במשק ולגידול במספר העובדים.

  המשך…

Read Full Post »

הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל פרסמה השבוע מסקנות ביניים בדבר יעדי תעסוקה וצמצום עוני, יישום כלל ארצי של 'תוכנית מס הכנסה שלילי' ותוכנית 'אורות לתעסוקה' וכן מינוי ממונה על עבודה והון אנושי במשרד התמ"ת. המשך…

Read Full Post »

mind the gap דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי ה-OECD מצביע על הגידול בפערים בין עניים לעשירים בקרב המדינות החברות בארגון. לפי דו"ח של האו"ם ישראל ממוקמת במקום הרביעי בעולם המפותח מבחינת פערים, כפי שהם נמדדים במדד ג'יני. פערים גדולים אלה עלולים להציב מכשול בפני השגת חזון ישראל 15. המשך…

Read Full Post »