Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הון אנושי’

מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי, הצביע בשבוע שעבר על דילמה שמאפיינת את עבודת משרדו: האם הרצון שלנו לדחוף את המשק קדימה משתלב עם הרצון להגן על העובדים? עצם העלאת השאלה משקפת את תפיסה שרואה ניגוד בין עידוד הצמיחה במשק לשמירה על זכויות העובדים.
תפיסה זו מתאימה למדינה שכלכלתה מבוססת על אספקת כח עבודה זול ולא לכלכלת ידע שמתבססת על איכות ותחכום. המשך…

Read Full Post »

כשהגעתי אתמול בערב הביתה, פתחתי סופסוף את דה מרקר כדי להבין מה בעצם קרה היום בעולם ובאחת הכתבות דובר על צפי לפיטורין של 50 אלף עובדים במגזר הפיננסים. לפי אנשי חברות ההשמה שמצוטטים בכתבה רבים מהמפוטרים ייקלטו במדינות אחרות, כאשר הביקוש גבוה במיוחד ברוסיה ובמזה"ת. המשבר בליהמן ברד'רס עשוי להוות הזדמנות לישראל לקלוט כח אדם מקצועי ואיכותי שיזין את המרכז הפיננסי שמנכ"ל משרד האוצר אריאב רוצה לפתח בארץ. המשך…

Read Full Post »