Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הגירה’

כשהגעתי אתמול בערב הביתה, פתחתי סופסוף את דה מרקר כדי להבין מה בעצם קרה היום בעולם ובאחת הכתבות דובר על צפי לפיטורין של 50 אלף עובדים במגזר הפיננסים. לפי אנשי חברות ההשמה שמצוטטים בכתבה רבים מהמפוטרים ייקלטו במדינות אחרות, כאשר הביקוש גבוה במיוחד ברוסיה ובמזה"ת. המשבר בליהמן ברד'רס עשוי להוות הזדמנות לישראל לקלוט כח אדם מקצועי ואיכותי שיזין את המרכז הפיננסי שמנכ"ל משרד האוצר אריאב רוצה לפתח בארץ. המשך…

Read Full Post »

יחס תלות נמוך בישראל הוא יתרון יחסי שישראל צריכה לנצל אם ברצונה לצמצם פערים באיכות חיים מול המדינות המובילות . בכתבה בהארץ המשך…

Read Full Post »