Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אימפקט’

Impactמאז הקמת המכון, התמקדו צוותי התוכן בארגון בהטמעת התיאוריה והמתודולוגיה לזיהוי פערים תפיסתיים בתחומים כגון הביטחון הלאומי של ישראל והתחום הכלכלי-חברתי.

המשך…

Read Full Post »

Forces for Goodהיום עלה פוסט באנגלית אודות חשיבה חדשה על אימפקט בקרב ארגוני מגזר שלישי. בהקשר זה ראוּת תופסת את עצמה כארגון בעל אסטרטגיה חדשנית במרחב הציבורי הישראלי. לפוסט המלא לחצו כאן

Read Full Post »

leadershipwithout_largeקבוצת אנליסטים במכון ראות סיימה לאחרונה את הסדנה הראשונה שעסקה בנושא ההשפעה ('אימפקט'). הסדנה כללה חמישה שיעורים אשר סקרו את הספרות המקצועית שעומדת בבסיס אסטרטגיית ההשפעה של מכון ראות, כמו גם ביישום תפיסת ההשפעה במסגרת העבודה השוטפת.

המשך…

Read Full Post »