Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אחריות תאגידית’

itahdut-taasiyanim-bigהתאחדות התעשיינים בדרום הודיעה על כוונתה לפתוח קורסי הכשרה למגישי עזרה ראשונה בחירום. רכישת מיומנויות בסיסיות להתמודדות במצבי חירום היא מרכיב חשוב ב'תרבות של מוכנות' ויש בידה לתרום לשיפור החוסן ברמה הלאומית. המשך…

Read Full Post »

מודל לילית לאחריות חברתית של עסקיםמסעדת לילית נרכשה על ידי קבוצת אנשי עסקים שברצונם "להוביל שינוי חברתי על ידי יצירת מודל עסקי חדש של עסקים כלכליים-חברתיים".

המשך…

Read Full Post »