Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אזוריות’

הממשלה אישרה לאחרונה יוזמה חדשה של שר השיכון המציעה סבסוד משכנתאות לזוגות צעירים הרוכשים דירה בפריפריה. יוזמה זו נועדה למשוך אוכלוסייה צעירה לפריפריה.

המשך…

Read Full Post »

בשבוע שעבר נפגש צוות הפיתוח האזורי במכון ראות עם עמותת סיכוי על מנת ללמוד על פרויקט שיתוף פעולה מוניציפלי בין רשויות מקומיות ערביות ויהודיות באזור ואדי ערה. המשך…

Read Full Post »

money paper BIGמירב ארלוזורוב הציגה השבוע מחקר חדש של בנק ישראל הבוחן את השפעותיו של החוק לעידוד השקעות הון. לפי המחקר, המענקים שהזרימה המדינה למפעלים ב'פריפריה' עודדו אמנם השקעות פרטיות נוספות, אולם הם לא הצליחו להגדיל משמעותית את היקף התעסוקה. למעשה, היא מדווחת כי ההשקעה ממשלתית של 800 מיליון ש"ח הצליחה ליצור 7,500 מקומות עבודה בלבד. דהיינו, הממשלה השקיעה למעלה ממאה אלף ש"ח ביצירת משרה בודדת.

האם זו התועלת המירבית שניתן להשיג עבור השקעה זו?

המשך…

Read Full Post »