Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אודות ראות’

לפני כשבועיים נכחתי בוועידת EICOP (European-Israeli Cooperation Platform) שדנה בנושאי שת"פ בין ארגוני חברה אזרחית באירופה וישראל.

הוועידה התקיימה בבריסל ומטרתה הייתה ליצור ערוצים להחלפת ידע ותובנות ארגוניות ומקצועיות בין ארגוני חברה אזרחית באירופה ובישראל במטרה לחזק את הקשרים בין האיחוד האירופאי לבין ישראל. המשך…

Read Full Post »

בתחילת חודש אוגוסט הוענק למכון ראוּת ציון לשבח בתחרות לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין מטעם נציבות שירות המדינה. השופטים נימקו את החלטתם בין השאר ביישום המכון גישה חדשנית לניהול עובדים: איתור הלהט והכישרון הייחודי שלהם, ועל בסיסם, גיבוש הבנות אודות מסלול פיתוחם האישי והמקצועי. המשך…

Read Full Post »

Leadership Without Easy Answers

Leadership Without Easy Answers

טלי חרותי סובר כתבה ב- TheMarker על היבטים מעשיים של תיאוריית 'המנהיגות ההסתגלותית' של פרופ' רון חפץ. לתפיסתו, מנהיגות הסתגלותית היא היכולת להשתנות עם המציאות ולהתאים עצמך לכללי משחק חדשים. התיאוריה של חפץ היא הבסיס להתנהלות של מכון ראוּת בתחום האימפקט.

המשך…

Read Full Post »

Reut
רשם העמותות אישר לאחרונה את הנוסח החדש של תקנון מכון ראוּת. הגרסה המחודשת של התקנון היא חלק מתהליך הפיכתה של  ראוּת מארגון למוסד.

המשך…

Read Full Post »

במהלך חג הפסח אנו מתכוונים לעדכן את קהילת ראות אודות התקדמות שלנו בנושאים השונים בהם אנו עוסקים. הפוסט הזה עוסק בחזון ישראל 15 ובתהליכי מטה – מעלה

המשך…

Read Full Post »

התהליך המדיניבמהלך חג הפסח אנו מתכוונים לעדכן את קהילת ראות אודות התקדמות שלנו בנושאים השונים בהם אנו עוסקים היום נעסוק בתהליך המדיני ובתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל

המשך…

Read Full Post »

במהלך חג הפסח אנו מתכוונים לעדכן את קהילת ראות אודות התקדמות שלנו בנושאים השונים בהם אנו עוסקים. היום נעסוק בפיתוח ובגיוס כספים

המשך…

Read Full Post »

Older Posts »